Logopedie verzekerd

Voor alle zorgverzekeraars geldt dat logopedie in het basispakket zit. Dat betekent dat behandeling op medische indicatie vergoed wordt. Er moet daarom een verwijzing moet zijn van huisarts of KNO-arts. 

stoelblauwrugDirect naar logopedie

Het is bij een aantal zorgverzekeringen ook mogelijk direct naar een logopedist te stappen. Dat kan als die praktijk DTL gecertificeerd is en onze praktijk is dat. De DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie) is een regeling waarbij de logopedist zelf middels een test de medische noodzaak voor behandeling mag vaststellen. In de praktijk is een bezoek aan de huisarts vaak net zo efficiënt.

 

 

zoeken mobiel